User Tools

Site Tools


31-y-n-h-n-la-gi

Yên Hân là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Yên Cư.
  • Đông giáp xã Yên Cư, xã Sảng Mộc (Võ Nhai, Thái Nguyên).
  • Nam giáp xã Bình Văn.
  • Tây giáp xã Bình Văn, xã Nông Hạ.

Xã Yên Hân có diện tích 26,64 km², dân số năm 1999 là 1588 người,[1] mật độ dân số đạt 60 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Yên Hân có diện tích 28 km², dân số khoảng 1,691 người, mật độ dân số đạt 60,4 người/km².[3] Yên Hân có tuyến đường liên xã Yên Đĩnh-Yên Cư nối đến quốc lộ 3 chạy qua địa bàn. Yên Hân có suối Nà Làn hay suối Nà Hoằng chảy trên địa phận.

Xã Yên Hân được chia thành các xóm bản: Chà Lấu, Nà Làng, Nà Sao, Chợ Tinh 1, Chợ Tinh 2, Nà Đon, Nà Ráo, Mộc, Thôm Chầu.

31-y-n-h-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)