User Tools

Site Tools


31-y-n-nh-la-gi

Yên Đĩnh là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Yên Đĩnh có diện tích 20,21 km², dân số năm 1999 là 2361 người,[1] mật độ dân số đạt 117 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Yên Đĩnh có diện tích 19,96 km², dân số khoảng 2,514 người, mật độ dân số đạt 126 người/km².[3]. Xã Yên Đĩnh bao bọc cả ba mặt của thị trấn huyện lị Chợ Mới và có tuyến quốc lộ 3 cùng tuyến tuyến đường liên xã nối đến xã Yên Cư và đến xã Quảng Chu đi qua. Sông Cầu chảy từ bắc xuống nam xã Yên Đĩnh

Xã Yên Đĩnh được chia thành các xóm bản: Pác San 1, Pác San 2, Nặm Bó, Nà Hin, Tổng Cổ, Nà Mố, Tèng, Làng Dao, Nà Khon, Suối Hón.

31-y-n-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)